Projelendirme

Projelendirme

Projelendirme

“Doğru imalatlar ancak doğru proje ile yapılır” düşüncesine sahip olduğumuz için, alt yapımızın bel kemiği olan Proje Hazırlama İşlerini son derece önemsiyoruz.

 Proje birimindeki kabiliyetlerimiz bizi daha esnek, daha hızlı iş üretebilmenin ve üretim çeşitliliğindeki zengin seçeneklerimizin olmasının temelini oluşturmaktadır.

Herhangi bir işin, imalatlar ile ilgili olarak, 2D-Autocad ve 3D-Katı modelleme olarak imalat çizim ve proje detaylarının hazırlanması yapılmaktadır. Mekanik imalat çalışmaları öncesinde tüm projeler elektronik ortam da hazırlanarak imalata hazır hale getirilmektedir.

Üretilecek malzeme görünüş resimleri Autocad programı kullanılarak hazırlanmaktadır. Firmamız proje bitiminde hatasız bir iş vermeye dikkat etmektedir.

Saç kesim-büküm ve talaşlı imalatların hazırlanmasında CNC kontrollü makinalar ile iş yaptığımız için, makinaların çalışacağı parçaların hepsi proje birimimizde elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Saçlarda uzama katsayısı gibi etkenler ve tolereanslar hesap edilerek iş üretim aşamasına geçirilmektedir.

AR-GE sürekliliğini devamlı canlı tutan, GELİŞTİRİCİ rolünü göz ardı etmeyen bir proje üretebilme altyapısına ve kabiliyetine sahibiz. Müşteri memnuniyeti, arıza kaydı ve iş değerlendirme geri dönüşlerinin bize katkı sağlayacağını düşünüp AR-GEmizin yönünü ona göre düzenliyoruz.

Projelendirme

Projelendirme Nedir?

Projelendirme en yalın tanımıyla, belirli bir imkanı değerlendirme, bir eksiği giderme ya da probleme çözüm bulmak amacıyla yapılan işlere veya çalışmalar bütününe denir. Projelendirme, bir projenin hayata geçirilmesi için projenin kapsamını ve amacını ortaya koyan doküman ve planlardır. Bu bakımdan imalat sanayiinde projelendirme, imalatı/montajı planlanan işlemin şekil, boyut ve parçaların montaj ve diğer tüm süreçlerinin yapılandırılmasını gösteren ayrıntılı inşaat ve imalat çizimleridir.

Projelendirme; yükleniciler, taşeronlar, tedarikçiler, üreticiler ya da imalatçıların proje tasarım ekipleri/sorumluları tarafından hazırlanırlar. Herhangi  bir inşaat süreci (betonarme/çelik ya da yığma), asansör, elektrik-doğalgaztesisat projeleri, ev gereçleri, kanal-yol-baraj işleri, boru hatları, pencere, dolap, kapı gibi mobilya işleri, elektrik ve data bileşenleri, yangın tesisatları vb her türlü karmaşık işlemin imalat, montaj ya da denetiminde kullanılmak için gereken tüm detayları içeren genellikle dijital çizim olarak hazırlanıp, ihtiyaca göre dijital olarak ya da basılı bir şekilde kullanılır.

Proje hazırlamada süreç

Özellikle herhangi bir ürünün imalat sürecinin ilk aşamasında  bilgisayar veya dijital ortamlarda çeşitli programlar aracılığıyla (2D Autocad, 3D Katı Modelleme…gibi) detaylı çizimlerinin yapılarak imalata hazır hale getirilmesidir. Bunu yanında proje hazırlanırken imalat aşamasında elde edilmesi amaçlanan metal malzemenin de tolerans ve uzama katsayısı gibi parametreler hesap edilerek üretim aşamasına geçilmesi gerekir.

Projelendirme Aşamaları

İmalat sanayiinde proje çalışmaları genellikle dikkatli bir gözlemle başlıyor. Üretilecek işin veya malzemenin proje haline getirilmesiyle belirli bir tanımı oluyor. Bu tanım proje ekibindeki teknik personelce dijital ortamlarda hazırlanmış çizimlerdir. Böylelikle planlanan iş veya ürünler daha kolay ve sıfır hatayla izlenebilir ve uygulanabilir hale getiriliyor.

Projelendirme Nedir?

Prototip Süreci

Ar-GE birimi personelince bilgisayar ortamında yapılan çizimlerin sonraki aşamada çizimlere uygun olarak birebir modelleme ile ilk prototip üretimi yapılır. Elde edilen bu prototip ile seri üretimi yapılacak olan ürünün eksi veya artıları birebir gözlemlenmiş olur. Projelendirme nedir? Sorusunun en önemli aşamalarından birisi işte bu prototip ürünün elde edilip denenmesi aşamasıdır denebilir. Çünkü burada yapılacak olan gözlem ve tespitler doğrultusunda uygulamaya veya seri üretime geçileceği için hata yapma lüksü yoktur denebilir.

Ayrıca Fiber Lazer Kesim için detaylı bilgi almak ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.